JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNIH PROSTOROV V NAJEM ZA IZVEDBO GOSTINSKE DEJAVNOSTI

datum: 07.04.2017

kategorija: Obvestila


Do 28. aprila 2017 imate možnost oddaje ponudbe za najem Bara Hiša mladih. V kolikor bi kdo želel postati najemnik najboljšega bara v mestu naj si prebere spodnje pogoje ali pa naj nas obišče. Izbrana bo seveda najboljša ponudba.


Predmet oddaje v najem je popolnoma opremljenim poslovni prostor s sanitarijami za osebje, ki se nahaja v pritličju severnega dela Mladinskega centra in hotela Ajdovščina

Gostinski lokal

Rok za oddajo ponudbe in datum ogleda:

Pisne ponudba morajo ponudniki v zaprti in zapečateni ovojnici poslati ali dostaviti na naslov Zavod za šport Ajdovščina, Cesta 5. maja 14, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za najem poslovnega prostora«. Ponudbe, poslane po pošti ali dostavljene v tajništvo Zavoda za šport Ajdovščina, se bodo upoštevale le, če bodo pravilno označene prispele do petka 28.4.2017 do 10.00 ure.

Več pa si preberite v spodnji priponki.

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov v najem.pdf