Spodbudni rezultati dosedanje turistične sezone 2014

datum: 06.10.2014

kategorija: Obvestila


Mladinski hotela Ajdovščina beleži po tretjem četrtletju turistične sezone spodbudne rezultate v sezoni, s katero večina turističnih delavcev ni zadovoljna.

 

Medtem ko se vsi zaposleni v turizmu trudimo, da bi izboljšali število nočitev v svojih kapacitetah, je Mladinski hotel Ajdovščina na zadnji dan meseca septembra beležil 2780 nočitev 1132 gostov. Glede na to, da so rezultati konec junija beležili, da je 45,1 % več gostov opravilo 16,5 % nočitev manj, in se smo obisk povečali z gostovanjem privabil prvi mednarodni tabor ritmične gimnastike v Ajdovščini. Vse to zaradi uspešnega marketinga, dobrih ponudb in dobrega slovesa o kakovosti storitev. Poleg obiska ustaljenih gostov je to pomenilo, da so bili rezultati na zadnji dan meseca avgusta enaki lanskim.

Pospešeno delo na področju marketinga v letošnjem letu pa se kaže v rezultatih na zadnji dan meseca septembra, ko beležimo 9,06 % rast števila nočitev (2549 nočitev leta 2013 smo povečali na 2780 nočitev).

Vsekakor se zaposleni Mladinskega hotela Ajdovščina zavedamo pomembnosti stalnega razvoja programov in kakovosti storitev, kar delamo in bomo delali iz dneva v dan tudi v bodoče.