Mladinski hotel Ajdovščina beleži spodbudne rezultate turistične sezone 2014

datum: 09.09.2014

kategorija: Obvestila


Mladinski hotela Ajdovščina beleži, tako za lokalno kot regijsko in celo državno raven, dobre rezultate v letošnji turistični sezoni, s katero večina turističnih delavcev ni zadovoljna.

A do konca meseca julija ni kazalo na take rezultate. Do takrat je v mladinskem hotelu prenočevalo 849 gostov, kar je še vedno 264 gostov več kot leto poprej. A so le ti opravili 1676 nočitev, medtem ko so gostje v istem obdobju leta 2013 opravili 2007 nočitev. Torej je 45,1 % več gostov opravilo 16,5 % nočitev manj. Temu je botrovalo precej slabo vreme skozi prvo polovico poletja, še slabša kupna moč gostov kot v preteklih letih, ipd..

V mesecu avgustu pa je kolektiv Mladinskega hotela Ajdovščina, zaradi uspešnega marketinga, dobrih ponudb in dobrega slovesa o kakovosti storitev, v goste privabil prvi mednarodni tabor ritmične gimnastike v Ajdovščini. Poleg ustaljenih gostov mladih nadobudnih odbojkarjev iz sosednje Italije je to pomenilo, da so rezultati na zadnji dan enaki lanskim (2464 nočitev). In to navkljub že prej na državni ravni omenjeni slabi turistični sezoni.

Mladinski hotel Ajdovščina je ponovno pokazal, da začrtana strategija in razpršena usmerjenost na različne strukture turističnih gostov (Organizirane skupine: delovni vikendi organizacij-podjetji in priprave športnih klubov / Individualni gostje: aktivno preživljanje prostega časa: kolesarjenje, pohodništvo, ...) prinašajo želene rezultate.

Vsekakor se zaposleni Mldinskega hotela Ajdovščina zavedamo pomembnosti stalnega razvoja programov in kakovosti storitev, kar bomo delali tudi v bodoče.