Struktura gostov Mladinskega hotela Ajdovščina v letu 2013

datum: 04.01.2014

kategorija: Obvestila


Struktura gostov Mladinskega hotela Ajdovščina v letu 2013 je bila naslednja:

Starostna strukturaDomači gostjeDomače nočitveTuji gostjeTuje nočitveSkupaj gostjeSkupaj nočitve
0 do 18 let831741809772631151
19 do 27 let14463773247217884
28 do 40 let185393133272318665
nad 41 let94158149357243515
SKUPAJ5061362535185310413215

Med domačimi, slovenskimi, gosti beležimo v letu 2013 največ obiskovalcev v starosti med 28 in 40 let, med tujimi pa v starosti do 18 let. Zanimiv je podatek, da v Mladinskem hotelu Ajdovščina na drugem mestu med tujimi gosti prevladujejo osebe nad 41 let, ki so po večini popotniki, ki hostel obiščejo kot tranzitni gostje.

Mladinski hotel Ajdovščina beleži 36,05% večji obisk tujih gostov kot domačih. Poleg tega pa je 1041 gostov prenočilo 3215 (povprečno dobre 3,08 nočitve na gosta), medtem kot je lani 1121 gostov prenočilo 3002-krat (dobri 2,66 nočitvi na gosta). Kar pomeni, da so se gostje v hostlu zadrževali nočitev več.

Spodbudni rezultati ob koncu tretjega obratovalnega leta, navkljub močni gospodarski krizi in padcu kupne moči, nam potrjujejo prepričanje, da je kolektiv Mladinskega hotela Ajdovščina na pravi poti.