Mladinski hotel Ajdovščina uvedel sistem Hi-Q, sistem vodenja kakovosti storitev

datum: 10.06.2013

kategorija: Obvestila


Mladinski hotel Ajdovščina se je v mesecu februarju priključil 15 slovenskim mladinskim hotelom v vpeljavo sistema Hi-Q, v katerega je vključenih preko 1000 mladinskih hotelov v 54 državah. Cilj vključitve Mladinskega hotela Ajdovščina v sistem je dodatno izboljšanje kakovosti storitev in dodelava obstoječega sistema kakovosti, ki ga je mladinski hotel že izvajal.

S 1.6.2013 je Mladinski hotel Ajdovščina uvedel sistem na področju čiščenja objekta (prostori in sanitarije), urejanja sob in okolice. Uvedba sistema v ostala področja delovanja sledi v naslednjih mesecih leta 2013.