Klub MaMa v Mladinskem centru in hotelu Ajdovščina

datum: 20.04.2013

kategorija: Obvestila


V sredini meseca aprila je Mladinski center in hotel Ajdovščina gostil dvodnevni Klub MaMa. Mladinska mreža MaMa je organizacija, ki združuje in zastopa organizacije, ki opravljajo dejavnosti mladinskih centrov ali delujejo na področju mladinskega dela v Sloveniji za namene podpore mladim in njihovega kakovostnejšega preživljanja prostega časa ter boljšega življenja v družbi.

Udeleženi predstavniki članic, so imeli priložnost izbire treh delavnic prvi dan, drugi del je bil namenjen pogovoru med  predstavniki mladinskih centrov Slovenije in predstavnikoma ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Mladi so pomemben del družbe in mladinski sektor že od nekdaj z razpoložljivi sredstvi oziroma z malo denarja, kreira velike ideje z močnimi učinki, je povedal Jan Škobrne, svetovalec za mlade ministra za izobraževanje, znanost in šport. Po njegovem mnenju je mlade in mladinsko delo potrebno upoštevati in jim nuditi infrastrukturo za njihovo delovanje, kar je opredeljeno tudi v nacionalnem programu za mladino. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino pravi, da nova finančna perspektiva opredeljuje bolj konkretne cilje in indikatorje rasti mladinskega dela, ki so v skladu in del Strategije razvoja Slovenije in razvojnih lokalnih programov. Pomemben kazalec in oblikovalec prihodnosti družbe bodo aktivni mladostniki in njihov vpliv na lokalno ekonomijo.

Mladinski center in hotel Ajdovščina je počaščen z gostovanjem Kluba MaMa, saj je obisk dokaz, da Mladinski center Hiša mladih Ajdovščina uresničuje svoje poslanstvo in vizijo, kar opazno v občina Ajdovščina in po vsej Sloveniji. Mladinski hotel Ajdovščina pa je znova gostil delovne vikende mladinskih organizacij oz. organiziranih skupin, ki v skupnem številu gostov mladinskega hotela predstavlja več kot polovico nočitev, slabo tretjino predstavljajo nočitve športnih klubov za potrebe bazičnih priprav, ostalo pa posamezni turistični gostje.

Kolektiv Mladinskega centra in hotela Ajdovščina se zaveda, da lahko le s profesionalnostjo, kvaliteto storitve in delom na dolgi rok pridemo do želenih rezultatov, ki so: stalno izboljšanje ponudbe, ugodja nočitvenih kapacitet mladinskega hotela in rast letnega števila nočitev.

Foto: Sanda Bano