Mladinski hotel Ajdovščina v sistemu Hi-Q, sistemu vodenja kakovosti storitev

datum: 01.03.2013

kategorija: Obvestila


Mladinski hotel Ajdovščina se je priključil 15 slovenskim mladinskim hotelom v vpeljavo sistema Hi-Q, zaradi česar se je vodja Mladinskega centra in hotela Ajdovščina udeležil seminarja, ki je potekal 7.3.2013 v Ljubljani.

Hi-Q je sistem vodenja kakovosti storitev mladinskega hotela in poteka pod okriljem povezave Hostelling International, ene večjih povezav mladinskih hotelov na svetu, katere član je tudi naš mladinski hotel. Seminar je vodil Jurgen Gross, idejni vodja projekta, v katerega je vključenih preko 1000 mladinskih hotelov v 54 državah.

Cilj vključitve Mladinskega hotela Ajdovščina v sistem je dodatno izboljšanje kakovosti storitev in dodelava obstoječega sistema kakovosti, ki ga mladinski hotel že izvaja.