Mladinski hotel Ajdovščina dosegel plan za leto 2012

datum: 17.12.2012

kategorija: Obvestila


Tik pred koncem leta 2012, ki je tudi v turizmu čas za zaključek in ocenjevanje sezone, rezultati mladinskega hotela pričajo, da si je le-ta že utrl svoje mesto med kvalitetnimi ponudniki nočitvenih kapacitet na severnoprimorskem.

Število nočitev namreč znaša nekaj več kot 3.000, torej povprečno število nočitev nekaj več kot 8 na noč, kar je uresničenje ciljev in hkrati pomeni. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da se posamezni gostje, kot tudi organizirane skupine (delovni vikendi organizacij, priprave športnih kolektivov, ipd.) vračajo, kar priča, da so gostje zadovoljni s kakovostjo storitev in prijaznostjo osebja. Poleg tega pa mladinski hotel beleži tudi lepo število rezervacij za naslednje leto.

V naslednjem letu bodo sobe doživele prvo svežo prenovo oziroma dodelavo s predstavitvijo projektov Mladinskega centra Hiša mladih Ajdovščina, saj se celoten kolektiv Mladinskega centra in hotela Ajdovščina zaveda, da lahko le s kvaliteto storitve in delom na dolgi rok pridemo do želenih rezultatov - rasti letnega števila nočitev.